ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ: Μαζική σφαγή στη Νιγηρία!


A new report from Amnesty International exposes mass slaughter of hundreds of men, women and children by soldiers in Zaria and the attempted cover-up of this crime. Evidence gathered on the ground reveals how the Nigerian military burned people alive, razed buildings and dumped victims’ bodies in mass graves.

Νέα αναφορά από την Διεθνή Αμνηστία αποκαλύπτει μαζική σφαγή εκατοντάδων αντρών, γυναικών και παιδιών από στρατιώτες στη Ζαρία, αλλά και την απόπειρα να καλυφτεί το έγκλημα. Αποδείξεις που συλλέχτηκαν επί τόπου αναδεικνύουν πως ο στρατός της Νιγηρίας έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς και τους απόθεσαν σε μαζικούς τάφους... 
Amnesty International

Σχόλια