Καλό φθινόπωρο! Κυκλοφορεί ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ Σεπτεμβρίου!

Ύστερα από την καλοκαιρινή ανάπαυση επανέρχεται πλεισίστιος ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ Αμπελοκήπων - Νέας Μενεμένης. Η καλή μηνιαία εφημερίδα του ακούραστου εκδότη και Διευθυντή Σύνταξης Κώστα Κρικέλη, κοσμεί με την παρουσία και την ποιότητά της την φθίνουσα έντυπη δημοσιογραφία της Δυτικής Θεσαλονίκης.
Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά και διαβάστε ολόκληρο τον ΚΑΤΟΙΚΟ με ένα κλικ εδώ:

Σχόλια