Ένα δευτερόλεπτο για κάθε μέρα του 2016 (365″ world news video)

Ένα εντυπωσιακό  για τα γεγονότα στον κόσμο την χρονιά που πέρασε από το δημοσιογραφικό πρακτορείο και  .
366 μέρες σε 365 δευτερόλεπτα: Ένα δευτερόλεπτο για κάθε μέρα του 2016 – review.

Σχόλια