Βρείτε το λάθος...

Κουίζ:
Βρείτε το λάθος σε αυτή τη φωτογραφία.
Λύση:
Τα κάγκελα στο φόντο θα έπρεπε να είναι κάθετα, όχι οριζόντια.
(Αν ήμασταν κανονική χώρα με κανονική δικαιοσύνη…)

Σχόλια